Nyomtatás

2016.12.12. Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2016. december 09. péntek, 13:11

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2016. december 12-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (234. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2016. évi költségvetéséről szóló 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (239. sz. előterjesztés)

Javaslat a helyettes szülői szolgáltatást biztosító Fehérkereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel történő ellátási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (241. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepel Patika Bt. részére természetben a 1215 Budapest, Táncsics M. u. 10-12. szám alatt található orvosi rendelő és gyógyszertár megnevezésű helyiségek bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (242. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (250. sz. előterjesztés)

Javaslat dióda lézer berendezés beszerzésére a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére

Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (251. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (240/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága számára ingatlan kezelésének átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat 4 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (245. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (246. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. december 12.

 

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                   elnök

Utoljára frissítve: 2017. január 20. péntek, 13:01