2016.10.26. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2016. október 21. péntek, 13:39

MEGHÍVÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2016. október 26-án (szerda) 17,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (az udvar felőli ajtón kell bemenni)!!!
(1211. Budapest, Szent Imre tér 10. I. em. 5.) tartandó ülésére

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (217. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (210. sz. előterjesztés) + Könyvvizsgálói jelentés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2016.
évi költségvetéséről szóló 18/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított
34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (204. sz. előterjesztés)

Javaslat BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága részére bérlőkijelölési jog biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (214/1. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatának és a hivatali létszám módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (202. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Gyermeksziget Program folytatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (195. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1213 Budapest, Szent István út 228-234. szám alatti ingatlanok telekalakítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (199. sz. előterjesztés)

Javaslat a „Csepeli Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem” 2013-ban
támogatást nyert TÉR_KÖZ pályázat befejezési határidejének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (200. sz. előterjesztés)

Javaslat „A csepeli Daru domb közterületi fejlesztései” elnevezésű pályázat
Támogatási Szerződésének megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (212. sz. előterjesztés)

Javaslat Tusnádfürdő Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (201. sz. előterjesztés)

Javaslat az Arany János Művelődési Egyesülettel létrejött Támogatási Megállapodással

kapcsolatos döntések meghozatalára és egyúttal a 498/2015. (X.29.) Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (194. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Utánpótlás Sportegyesülettel létrejött Stratégiai Együttműködési
Megállapodás kiegészítésére vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (215. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Utánpótlás Sportegyesület számára ingatlan használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (205. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évben a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos
Pályaépítési Programja keretében megépült 3 db műfüves futballpálya Csepeli
Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vagyonkezelésbe történő átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (206. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi őszi fapótlással kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (209. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és a létrejövő Dél-Pesti
Tankerületi Központ elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (216. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központtal kapcsolatos
döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (203. sz. előterjesztés)

Javaslat fogyatékos személyek nappali ellátásra vonatkozó
feladat-ellátási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (208. sz. előterjesztés)

Javaslat a felnőtt háziorvosok kérelmének jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (196. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító Okirata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (213. sz. előterjesztés)

Javaslat a 270/2016. (VI.23.) (a 206759/6 hrsz-ú (természetben: Fenyves út – Kökényes u.
– Hársas u. által határolt terület) közös tulajdonú ingatlan 94/158940 eszmei hányadának

elidegenítésére, valamint a használati viszonyok rendezésére vonatkozó szerződés megkötésére)
Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (207. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (saját hatáskör)

javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató
Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: Furák János GSZI igazgató

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (197. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (198. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (211. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület-használati hozzájárulás tárgyú önkormányzati hatósági
ügyekben másodfokú döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (saját hatáskör)

Javaslat képviselőkkel és nem képviselő bizottsági taggal kapcsolatos
döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Budapest, 2016. október 21.

                                                                                                Dobák István sk.

                                                                                                 bizottsági elnök

Utoljára frissítve: 2016. október 26. szerda, 15:09

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail