2016.10.24. Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2016. október 21. péntek, 13:14

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2016. október 24-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (210. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2016. évi költségvetéséről szóló 18/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (204. sz. előterjesztés)

Javaslat BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága részére bérlőkijelölési jog biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (203. sz. előterjesztés)

Javaslat fogyatékos személyek nappali ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (208. sz. előterjesztés)

Javaslat a felnőtt háziorvosok kérelmének jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (196. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító Okirata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Fatérné Rothbart Mária intézményvezető

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szakmai programjának jóváhagyására

Előterjesztő: Fatérné Rothbart Mária intézményvezető

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (197. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (198. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat 9 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (PEÜB hatáskörös előterjesztés)

Javaslat képviselőkkel és nem képviselő bizottsági taggal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Budapest, 2016. október 21.

 

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                   elnök

Utoljára frissítve: 2016. október 21. péntek, 14:59

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail