2016.01.25. Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2016. január 22. péntek, 13:00

 M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2016. január 25-én (hétfő) 17 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (5. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi I. féléves munkaterv módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (7. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési – oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 44/2007. (XII.18) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (2. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (6. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármester 2016. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja:saját hatáskörös előterjesztés )

Javaslat 4 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Humán Szolgáltatások Igazgatósága, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, a Nagy Imre ÁMK és a Közterület-felügyelet között kötendő, a gazdálkodást érintő munkamegosztásról és a felelősségvállalásról szóló megállapodásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat rendkívüli élethelyzet fennállása miatti lakáscsere-igény kielégítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (saját hatáskörös előterjesztésmelléklet)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szakmai programjának jóváhagyására

Előterjesztő: Fatérné Rothbart Mária

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (saját hatáskörös előterjesztésmelléklet)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Fatérné Rothbart Mária

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 2016. I. féléves Munkatervére

Előterjesztő: Szuhai Erika elnök

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (23. sz. előterjesztés)

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2016. évi biztosításáról szóló "Megállapodás"-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (9. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (8. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. január 25.

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                  elnök

Utoljára frissítve: 2016. február 18. csütörtök, 14:02