2015.11.23. Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2015. november 20. péntek, 14:25

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2015. november 23-án (hétfő) 17 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (306. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (298. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel ellátási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (299. sz. előterjesztés)

Javaslat szerződés megkötésére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítására 2016. évben

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (307. sz. előterjesztés)

Javaslat a 364/2015. (VI.25.) Kt. számú határozat részbeni módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (302. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (303. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás bérleti idő meghosszabbítása tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat 1 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat méltányossági kérelem elbírálására

Előterjesztő: Fatérné Rothbart Mária intézményvezető

 

Budapest, 2015. november 20.

 

                                                                                                          Szuhai Erika sk.

                                                                                                                  elnök

Utoljára frissítve: 2015. november 20. péntek, 14:31