2015.11.25. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2015. november 20. péntek, 14:13

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2015. november 25-én (szerda) 17,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 

 

Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (316. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánításra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (315. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete ……./2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (310. sz. előterjesztés) + Mellékletek

Rendelettervezet Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendeletének (CSVÉSZ) módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (306. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (309. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.3.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (297. sz. előterjesztés)

Javaslat a „Csepel Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem” és a „Csepeli Sport-, Szabadidő és Rendezvényközpont korszerűsítése” 2013-ban támogatást nyert TÉR_KÖZ pályázatok befejezési határidejének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (304. sz. előterjesztés)

Javaslat a DHK Zrt. és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (314. sz. előterjesztés)

Javaslat a közterület-használati engedélyek kiadásáról szóló 78/2015. (II.26.), valamint a 79/2015. (II.26.) Kt. határozat módosítására és intézkedések megtételére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (313/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság támogatására kerékpár regisztrációs rendszer kialakításához

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (298. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel ellátási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (299. sz. előterjesztés)

Javaslat szerződés megkötésére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítására 2016. évben

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (311. sz. előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (307. sz. előterjesztés)

Javaslat a 364/2015. (VI.25.) Kt. számú határozat részbeni módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (300. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (305. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülettel, valamint a Csepeli Kistáncos Alapítvánnyal használati szerződés megkötésére és székhelyhasználathoz való hozzájárulásra

Előterjesztő: Tóth Endre intézményvezető

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (308. sz. előterjesztés)

Javaslat települési klímastratégia kidolgozására és a Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozásra

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (301. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

Napirend-tervezet 18. pontja: (312. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgató feladatainak ellátására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (302. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (303. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás bérleti idő meghosszabbítása tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. november 25.

 

                                                                                                        Dobák István sk.

                                                                                                        bizottsági elnök

Utoljára frissítve: 2015. november 25. szerda, 16:22