2015.10.28. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2015. október 22. csütörtök, 16:26

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. október 28-án (szerda) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 

Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (271. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (279. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.3.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (282. sz. előterjesztés)

Javaslat a Közvetlen EU-s támogatási források megszerzésére irányuló pályázat benyújtásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (283. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület 2015. évben megvalósításra kerülő belterületi utak szilárd útburkolat építésére, valamint csapadékvíz elvezetésére című, 290/2015. (V.28.) Kt. határozathoz kapcsolódóan a járdaépítés kivitelezéséhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (284. sz. előterjesztés)

Javaslat „Az RSD Kis-Duna part közvilágítás kiépítésének folytatása a Kis-Duna Öböltől a Dagi Csárdáig” elnevezésű projekt kivitelezési költségeinek biztosítására, valamint az RSD parti sétány, több szakasz felújítási költségeinek a biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (275. sz. előterjesztés)

Javaslat kedvezményes cirkusz bérlet biztosítására csepeliek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (285. sz. előterjesztés)

Javaslat Támogatás nyújtására a Csepeli Zenélő Gyerekek Alapítvány részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (273. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására Erdei Kvasznay Éva művésznő részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (280. sz. előterjesztés)

Javaslat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (278. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület használati szerződés megkötésére a Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde intézménnyel

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (272. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda létszámának növelésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (281. sz. előterjesztés)

Javaslat települési klímastratégia kidolgozására és a Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozásra

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (274. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (pdfsaját hatáskörös előterjesztés)(pdfKönyvvizsgálói vélemény) (pdfcserelapok)

Javaslat a 2014. évi önkormányzati vagyonváltozás Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság általi értékeléshez

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Előterjesztést készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (277. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás bérleti idő meghosszabbítása tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (276. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. október 22.

                                                                                                       Dobák István sk.

                                                                                                        bizottsági elnök

Utoljára frissítve: 2015. október 28. szerda, 12:30