2015.05.27. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2015. május 22. péntek, 13:50
"

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. május 27-én (szerda) 17,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 


Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: (168. sz. előterjesztés)
Javaslat Dr. Bíró Tamásné, (született: Gyulai Julianna) háziorvossal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (169. sz. előterjesztés + Mellékletek)
Rendelettervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról szóló 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (167. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (163. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2013.(III.06.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (170. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (165. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel Településfejlesztési Koncepció kidolgozásához szükséges döntésekre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (177. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. kerület, Kossuth Lajos utca Ü1 (hrsz:208529/8) és Ü2 (hrsz:208495/27) üzletközpontok és kapcsolódó közterület értékmegőrző rekonstrukciójára, arculat és design váltására – ötletpályázat kiírására, lebonyolítására-
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (173. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület közigazgatási területén a csapadékvíz elvezetésének koncepcióterv kidolgozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (160. sz. előterjesztés)
Javaslat az engedéllyel rendelkező terv vízjogi létesítési engedélye érvényességének meghosszabbítására, valamint új vízjogi engedélyes tervdokumentáció beszerzésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (174. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2015. évben megvalósításra kerülő belterületi utak szilárd útburkolat építésére, valamint csapadékvíz elvezetésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (175. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi Ferenc út 345. hrsz: 200025/10 alatti Vízmű lakótelep ingatlan területén utcai kerítés, kapuk, beléptető rendszer és biztonsági kamerák kiépítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (171. sz. előterjesztés)
Javaslat a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. kezdeményezésére a 202788/6 helyrajzi számú, természetben a Szent László utca és Kőrösi Sándor utca között elhelyezkedő földrészleten gázelosztó vezeték elhelyezésének engedélyezéséről és annak biztonsági övezetére vezetékjog alapításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (166. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (176. sz. előterjesztés)
Javaslat egyszeri illetve rendszeres étkeztetési támogatás nyújtására a Majd Megnövök Baptista Óvoda részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15 pontja: (176. sz. előterjesztés)
Javaslat egyszeri illetve rendszeres étkeztetési támogatás nyújtására a Majd Megnövök Baptista Óvoda részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (164. sz. előterjesztés)
Javaslat ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
Előterjesztő: Tenk András képviselő

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (178. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (172. sz. előterjesztés)
Javaslat magasabb vezetők (óvodavezetők és helyetteseik) kinevezésének visszavonására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (161. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás-kiutalás visszavonására és krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. május 22.

 


Dobák István sk.
bizottsági elnök

"