2015.05.26. Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2015. május 22. péntek, 13:44
"


M E G H Í V Ó


a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság
2015. május 26-án (kedd) 17 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja: (168. sz. előterjesztés)
Javaslat Dr. Bíró Tamásné, (született: Gyulai Julianna) háziorvossal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (169. sz. előterjesztés)+ Melléklet + Hatályos szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról szóló 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (167. sz. előterjesztés) + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: Saját hatáskörös előterjesztés
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szakmai Programja módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Fatérné Rothbart Mária intézményvezető

 

Napirend 5. pontja: Saját hatáskörös előterjesztés
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2015. évi pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: 176. sz. előterjesztés
Javaslat egyszeri, illetve rendszeres étkeztetési támogatás nyújtására a Majd Megnövök Baptista Óvoda részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Zárt ülés:


Napirend 7. pontja: (172. sz. előterjesztés)
Javaslat magasabb vezetők (óvodavezetők és helyetteseik) kinevezésének visszavonására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 8. pontja: (161. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás-kiutalás visszavonására és krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (162. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: Saját hatáskörös előterjesztés
Javaslat 28 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 


Budapest, 2015. május 26.

Szuhai Erika s.k.
elnök

"