Nyomtatás

2015.05.26. Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2015. május 22. péntek, 13:30
"

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
2015. május 26-án (kedd) 17.00 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 1. em. 5.)

 

 


Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (163. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2013 (III. 06.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (171. sz. előterjesztés)
Javaslat a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. kezdeményezésére a 202788/6 helyrajzi számú, természetben a Szent László utca és Kőrösi Sándor utca között elhelyezkedő földrészleten gázelosztó vezeték elhelyezésének engedélyezéséről és annak biztonsági övezetére vezetékjog alapításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (175. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi Ferenc út 345. Hrsz.: (200025/10) alatti Vízmű lakótelep ingatlan területén utcai kerítés, kapuk, beléptető rendszer és biztonsági kamerák kiépítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. május 22.

 

Pákozdi József sk.
elnök

"