2015. 04. 29. - Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2015. április 24. péntek, 14:48
"

Meghívó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2015. április 29-én (szerda) 17,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (126. sz. előterjesztés)
Beszámoló a XXI. Kerület Rendőrkapitányság 2014. évben elvégzett munkájáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (120. sz. előterjesztés)
Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (134. sz. előterjesztés)
Javaslat Dr. Daradics Miklós fogorvossal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (146. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium, a Móra Ferenc Általános Iskola és a Szárcsa Általános Iskola intézményvezetői állására benyújtott pályázatok véleményezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (142. sz. előterjesztés) + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet „Helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról” szóló 29/2009. (IX.22.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (109. sz. előterjesztés) + Könyvvizsgálói jelentés + kiegészítés
Beszámoló a 2014. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (128. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2014. évi maradvány megállapítására és felhasználására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (124. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2014. évi összefoglaló éves belsőellenőrzési jelentésről szóló tájékoztató jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (119. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására
Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (121. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. évre szóló üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (137. sz. előterjesztés)
Javaslat a 716/2012. (XII.13.) Kt. határozat visszavonására, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő albetéttel rendelkező társasházak tevékenységének ellenőrzésére
Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (122/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2015. évre szóló üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Süle László ügyvezető-igazgató

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (110. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Vida István ügyvezető-igazgató

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (111. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2015. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Vida István ügyvezető-igazgató

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (123. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel-Háros 1. szektorra vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv készítéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (135. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Lámpás köz ivóvíz ellátása, valamint a Budapest, XXI. kerület II. Rákóczi Ferenc út 301. szám alatti ingatlan és környéke (kb. 12 ház) szennyvíz és vízvezeték bekötőcsatornájának terveztetéséhez szükséges fedezet biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (125. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Feladat Ellátási Szerződésben meghatározottak végrehajtásának teljesítéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (147. sz. előterjesztés)
Javaslat a 139/2015. (III.26.) Kt. számú - Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. közötti szívességi használati szerződés megkötéséhez történő Képviselő-testületi hozzájárulás megadására - határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (145. sz. előterjesztés)
Javaslat három csepeli óvoda (4 tagóvoda) udvarának felújítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (144. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szabadidősport Egyesülettel bérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (115. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület, Hollandi út 8. Hrsz. 206125/2 alatti ingatlan területén Csepeli Birkózó Club birkózó csarnoka létesítésének támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (117. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület 206124 hrsz-ú, természetben 1213 Budapest, Hollandi út 8-10. szám alatt lévő ingatlanon, a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében megépítésre került 20x40 méteres műfüves futballpálya Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe történő átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (129. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Kossuth Lajos utca 111-113. szám alatti helyiség bérlésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (143. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület, belterület 210286. helyrajzi számon felvett – természetben a 1211, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 85 szám alatt található -, 869 m2 alapterületű „kivett irodaház” elnevezésű ingatlan önkormányzat által történő megvásárlására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (131. sz. előterjesztés)
Javaslat a 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92. szám alatti földszinti helyiségek térítésmentes használatba adására, valamint a 757/2013. (XI.28.) Kt. határozat visszavonására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (139. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerületben lévő három térfigyelő kamera elérési útvonalának megváltoztatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (112. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Fut a Csepel-sziget” családi sport- és egészségnap támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármesterNapirend-tervezet 28. pontja: (108. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2015. évi pályázat kiírására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (148. sz. előterjesztés)
Javaslat az óvodák szervezeti összevonását követő új intézményi nevek meghatározására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2014. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (140. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés pályázatán történő részvételre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (138. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 33. pontja: (132. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Belvárosi Bölcsőde udvarán telepített játszó babaház ajándékként való elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 34. pontja: (136. sz. előterjesztés) + Cserelap
Javaslat az SNI-ellátás feladat ellátási helyeinek bővítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 35. pontja: (130. sz. előterjesztés)
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 36. pontja: (114. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 37. pontja: (127. sz. előterjesztés)
Javaslat a 134/2015. (III.26.) Kt. határozat részbeni módosítására (Nap utca 2., Zrínyi utca 3/a.)
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 38. pontja: (141. sz. előterjesztés)
Javaslat a 14.M.2396/2013. ügyszámon folyamatban lévő peres ügyben perbeli egyezségkötés elutasítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 39. pontja: (116. sz. előterjesztés)
Javaslat bírósági ülnökök 2015. évi megválasztására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 40. pontja: (133. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. április 29.

 

Dobák István sk.
bizottsági elnök

"