2015.04.27. Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2015. április 24. péntek, 14:44
"

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság
2015. április 27-én (hétfő) 17 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)


Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (134. sz. előterjesztés)
Javaslat Dr. Daradics Mikós fogorvossal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (109. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2014. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2014. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Napirend 4. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés )
Javaslat a gyermekétkeztetés szociális támogatására felhasználható keretösszegek megállapításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (128. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2014. évi maradvány megállapítására és felhasználására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (130. sz. előterjesztés)
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (132. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Belvárosi Bölcsőde udvarán telepített játszó babaház ajándékként való elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (136. sz. előterjesztés)
Javaslat az SNI-ellátás feladat ellátási helyeinek bővítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:


Napirend 9. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (133. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (118. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. április 27.


Szuhai Erika s.k.
elnök

"