2015.03.25. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2015. március 20. péntek, 13:41
"

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2015. március 25-én (szerda) 17,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.


Napirend előtt:

Tájékoztató tervezés alatt álló településfejlesztési dokumentumok előkészítettségéről (T-6)
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-7)
Előadó: Borbély Lénárd polgármester


Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: (92. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánításra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (85. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak és a Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársainak jutalmazására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (76. sz. előterjesztés
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (97. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (95. sz. előterjesztés)
Javaslat a 408/2014. (IX.25.) Kt., az 555/2014. (XI.27.) Kt., az 594/2014. (XII.16.) Kt. és az 595/2014. (XII.16.) Kt. számú határozatokkal vagyonkezelésbe adott ingatlanok forgalomképesség szempontjából történő besorolás megváltoztatására, valamint a 31/2015. (I.29.) Kt. és a 83/2015. (II.26.) Kt. számú határozatok kiegészítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (86. sz. előterjesztés)
Javaslat az 53/2015. (I.29.), az 54/2015. (I.29.), az 55/2015. (I.29.), valamint a 56/2015. (I.29.) Kt. számú határozatok visszavonására, valamint útépítéssel kapcsolatos céltartalék létrehozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (87. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági ügyrendjének elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (91. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. közötti szívességi használati szerződés megkötéséhez történő Képviselő-testületi hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (88. sz. előterjesztés)
Javaslat prémium feladatok kitűzésére a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (94. sz. előterjesztés)
Javaslat prémium feladatok kitűzésére a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (99. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. kerület, Simon Bolivár sétány 4-8. alatti ingatlan területén kézilabda csarnok létesítésének támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (78. sz. előterjesztés)
Javaslat a 183/2014. (IV.24.) Kt. számú határozat (Javaslat a 207313 hrsz-ú. természetben 1213 Budapest, Erdész u. 6. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának hasznosítására) módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (77. sz. előterjesztés)
Javaslat a szociális bérlet rendszerét felülvizsgáló munkacsoport létrehozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (79. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli egyházak részére nyújtandó évi működési támogatás elosztására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (89. sz. előterjesztés)
Javaslat működési támogatás nyújtására a Csepeli gyermekekért Alapítvány részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (81/1. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (84. sz. előterjesztés)
Javaslat a GNM Színitanoda Egyesülettel az „Élő Színházi Irodalom” program megvalósítására kötendő megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (83. sz. előterjesztés)
Javaslat Szándéknyilatkozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (82. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (90. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest Főváros XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (93. sz. előterjesztés)
Javaslat ellenszolgáltatás nélküli felajánlás elfogadására és adományozásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (96. sz. előterjesztés)
Javaslat a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 


Zárt ülés:


Napirend-tervezet 23. pontja: (98. sz. előterjesztés)
Javaslat képviselői megbízatás méltatlanság címén történő megszüntetésére
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

 

Napirend-tervezet 24. pontja:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselő-testülete bizottságai nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozatainak ellenőrzése

 

Budapest, 2015. március 20.

 

Dobák István sk.
bizottsági elnök

"