2015.03.23. Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2015. március 20. péntek, 13:29
"


M E G H Í V Ó
a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság
2015. március 23-án (hétfő) 17 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)


Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja: (76. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés )
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (77. sz. előterjesztés)
Javaslat a szociális bérlet rendszerét felülvizsgáló munkacsoport létrehozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (83. sz. előterjesztés)
Javaslat Szándéknyilatkozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (82. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés )
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű bérbeadására irányuló „Versenytárgyalási felhívás” kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

 

Budapest, 2015. március 23.

 

Szuhai Erika s.k.
elnök

"