2014.12.15. Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2014. december 12. péntek, 16:01
"


M E G H Í V Ó


a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság
2014. december 15-én (hétfő) 17 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: (301. sz. előterjesztés) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelettel és a 19/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (316. sz. előterjesztés) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (317. sz. előterjesztés) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (318. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának befagyasztására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (319. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások megvásárlásához biztosított további kedvezményekről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (320. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága részére bérlőkijelölési jog biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (314. sz. előterjesztés)
Javaslat sportegyesület alapítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (304. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületben működő nyugdíjas klubok részére ingyenes klubhelyiség biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (302. sz. előterjesztés)
Javaslat szerződés megkötésére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további biztosítására 2015. évben
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (311. sz. előterjesztés)
Javaslat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött Támogatási megállapodás módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (305. sz. előterjesztés)
Javaslat az Erzsébet-program keretében kiírt „Mesés nyár vár ránk” című pályázaton történő részvételre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (309. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja:  (szóbeli előterjesztés)
Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság Ügyrendjének technikai jellegű módosítására
Előterjesztő: Szuhai Erika elnök


Budapest, 2014. december 12.

 

Szuhai Erika s.k.
elnök

"