2014.11.24. Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2014. november 21. péntek, 14:01
"


M E G H Í V Ó


a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság
2014. november 24-én (hétfő) 17 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: (előterjesztés )
Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság Ügyrendjére
Előterjesztő: Szuhai Erika elnök

 

Napirend-tervezet 2. pontja:  (előterjesztés )
Javaslat a bölcsődék 2015. évi nyári nyitva tartására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (277. sz. előterjesztés)
Javaslat Bursa Ösztöndíj ad hoc bizottság létrehozására

Előterjesztő: Szuhai Erika elnök, Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (276. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. II. féléves – novemberi és decemberi – valamint 2015. I. féléves munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (284. sz. előterjesztés)
Javaslat helyettes szülői szolgálatra vonatkozó ellátási szerződés aláírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja. (285. sz. előterjesztés)
Javaslat ivóvízvezeték megvalósítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (286. sz. előterjesztés)
Javaslat a Vénusz u. 13-15. szám alatti 136 m2 helyiség kezelésének átadásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Zárt ülés:


Napirend-tervezet 8. pontja: (274. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja:
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja:
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja:
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2014. november 24.

 

Szuhai Erika s.k.
elnök

"