2014.09.22. Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság

2014. szeptember 19. péntek, 14:02
"

M E G H Í V Ó


a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2014. szeptember 22-én (hétfő) 17 órakor
tartandó ülésére, melynek helyszíne a
POHI Nagytanácsterme (1211 Budapest, Szent Imre tér 10., fsz.10.)

Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: (198. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (205. sz. előterjesztés)
Javaslat az 5/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet módosítására a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság hatásköreit szabályozó 1/B mellékletben található III.2. pont bővítésére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (200. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága feladatainak meghatározására a Budapest XXI., Kossuth Lajos u. 115. szám alatti nyugdíjas klubházzal kapcsolatban
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (201. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatóságának megbízására egészségügyi alapellátási feladatok ellátására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (203. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (202. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2014/2015. nevelési év indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (előterjesztés )
Javaslat az „Összefoglaló az Óvodák 2013/2014-es nevelési év szakmai beszámolói alapján” c. előterjesztésben foglaltak elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Zárt ülés:


Napirend-tervezet 8. pontja: (199. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Budapest, 2014. szeptember 19.


Tenk András s.k.
elnök

"