2014.06.24. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2014. június 20. péntek, 14:33
"

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2014. június 24-én (kedd) 17 órakor,
tartandó ülésére, melynek helyszíne a
POHI Nagytanácsterme (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (141. sz. előterjesztés)+(1.sz. melléklet) +(2.sz. melléklet)
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kért véleményezési jog gyakorlására; a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói pályázatával kapcsolatban
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (130. sz. előterjesztés)+(hatályos egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (136. sz. előterjesztés)+(hatályos egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet az államháztartáson kívüli források átvételének és átadásának szabályairól
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja (137. sz. előterjesztés)+(hatályos egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) KT. számú rendeletének (CSVÉSZ) módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (144. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (145. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága által nyújtott szolgáltatások bővítésére (demens betegek nappali ellátása)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (147. sz. előterjesztés)
Javaslat „Beszámolási lehetőség biztosítására”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (127. sz. előterjesztés)
Javaslat akácfa utcai Kiserdő területén illemhely elhelyezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (126. sz. előterjesztés)
Javaslat az „Európai Mobilitási hét” eseménysorozathoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (125. sz. előterjesztés)
Javaslat „Fut a Csepel-sziget” családi sport- és egészségnap támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (135. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (148. sz. előterjesztés)
Javaslat az Élő Színházi Irodalom program keretén belül a Gór-Nagy Mária Színitanoda Egyesülettel történő megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (142. sz. előterjesztés)
Javaslat a COL4 beruházás során kimaradt csatornaszakaszok megvalósítására, és Együttműködési Megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzattal
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (134. sz. előterjesztés)
Javaslat a 1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 86. szám alatti helyiségre vonatkozó bérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (140. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület 97/2013. (II.28.) Kt. és a 98/2013. (II.28.) Kt. számú határozatának visszavonása
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (128. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2014. évi pályázatok támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (131. sz. előterjesztés)
Javaslat Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával Együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (143. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat kiadási előirányzatainak emelésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (132. sz. előterjesztés)
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (133. sz. előterjesztés)
Javaslat Újbuda XI. Kerület Önkormányzatával Együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (139. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. II. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 


Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (138. sz. előterjesztés)
Javaslat vételi ajánlat megtételére a Szent István út 228. szám alatti ingatlanra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (124. sz. előterjesztés)
Javaslat a 214084 hrsz (természetben: II. Rákóczi Ferenc út 338.) ingatlan útszélesítéshez szükséges részének kisajátításával kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Budapest, 2014. június 20.

 

Pákozdi József sk.
bizottsági elnök

"