2014.03.03. Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság

2014. február 27. csütörtök, 12:20
"


M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2014. március 3-án (hétfő) 17 órakor,
tartandó ülésére, melynek helyszíne a
POHI Nagytanácsterme (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 


Zárt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: (22. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:
Javaslat méltányossági kérelem elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 


Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 3. pontja: (45. sz. előterjesztés) + (mellékletek) + (Tájékoztató a költségvetési egyeztetésekről)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (25. sz. előterjesztés) + (egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (44. sz. előterjesztés) + 1. sz. melléklet, + 2. sz. melléklet, + 3. sz. melléklet, + 4. sz. melléklet (A Tervtanács ülése után kerül feltöltésre!)
Javaslat telepítési tanulmánytervekről állásfoglalás kialakítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (36. sz. előterjesztés)
Javaslat Teller Ede, Wendy Teller és Wilson Talley: A Fizika nagyszerű, mert egyszerű című könyve újrakiadásának támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (28. sz. előterjesztés)
Javaslat a BKK – Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás elfogadására három gyalogos-átkelőhely BKK által történő megvalósítása érdekében
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (33. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Kossuth Lajos u. 115. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban 201736/21. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan felújítási munkáinak kivitelezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (38. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Kis-Duna öböl 2014. évi bioremediációs kezelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (32. sz. előterjesztés)
Javaslat fotógyűjtemény megvásárlására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (24. sz. előterjesztés)
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására és többletkapacitási kérelem benyújtására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (20. sz. előterjesztés)
Javaslat óvodavezetői megbízásokra vonatkozó intézkedésekre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (előterjesztés)
Javaslat a bölcsődék 2014. évi nyári nyitva tartására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (21. sz. előterjesztés)
Javaslat szerződés megkötésére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása céljából
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2014. évi „Önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázathoz önkormányzati önrész vállalása
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (23. sz. előterjesztés)
A Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2013. évi beszámolója
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (30 sz. előterjesztés)
Beszámoló az Állami Számvevőszék 2013. évben végzett önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzésével kapcsolatban kiadott Intézkedési Terv végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (46. sz. előterjesztés) + (egységes szerkezetű rendelet) + Kiegészítés
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 23/2013. (VI.28.), 30/2013. (IX.27.) és a 40/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (55. sz. előterjesztés) + (egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (52. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működtetett óvodákba és iskolákba járó szigetszentmiklósi gyermekek és tanulók többletköltségeinek finanszírozására vonatkozó keretmegállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 

Budapest, 2014. március 03.


Tenk András s.k.
elnök

"