2014.03.03. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2014. február 27. csütörtök, 11:41
"

M E G H Í V Ó


a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2014. március 3-án (hétfő) 18 órakor,
tartandó ülésére, melynek helyszíne a
POHI Nagytanácsterme (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:Napirend-tervezet 1. pontja: (37. sz. előterjesztés ) + (egységes szerkezetű rendelet )
Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012.(V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:  (26. sz. előterjesztés)
Javaslat a 808/2013. (XII.18.) KT. számú határozat (Birkózó edzők bérének finanszírozása) módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (45. sz. előterjesztés) + (mellékletek) + (Tájékoztató a költségvetési egyeztetésekről)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (34. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (25. sz. előterjesztés) + (egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (44. sz. előterjesztés) + 1. sz. melléklet , + 2. sz. melléklet , + 3. sz. melléklet, + 4. sz. melléklet (A Tervtanács ülése után kerül feltöltésre!)
Javaslat telepítési tanulmánytervekről állásfoglalás kialakítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (31. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának emelésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend-tervezet 8. pontja: (39. sz. előterjesztés)
Javaslat igazgatási szünet időpontjára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (35. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága részére bérlőkijelölési jog biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (40. sz. előterjesztés)
Javaslat a közterület-felügyeleti feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megszüntetésére és új megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzatával
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (27. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli egyházak részére nyújtandó évi működési támogatás elosztására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (36. sz. előterjesztés)
Javaslat Teller Ede, Wendy Teller és Wilson Talley: A Fizika nagyszerű, mert egyszerű című könyve újrakiadásának támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (41. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési Megállapodás aláírására a Budapest Szabadkikötő Logisztikai Zrt-vel
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (28. sz. előterjesztés)
Javaslat a BKK – Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás elfogadására három gyalogos-átkelőhely BKK által történő megvalósítása érdekében
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (33. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Kossuth Lajos u. 115. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban 201736/21. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan felújítási munkáinak kivitelezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (38. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Kis-Duna öböl 2014. évi bioremediációs kezelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (32. sz. előterjesztés)
Javaslat fotógyűjtemény megvásárlására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (24. sz. előterjesztés)
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására és többletkapacitási kérelem benyújtására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (20. sz. előterjesztés)
Javaslat óvodavezetői megbízásokra vonatkozó intézkedésekre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (21. sz. előterjesztés)
Javaslat szerződés megkötésére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása céljából
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2014. évi „Önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázathoz önkormányzati önrész vállalása
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (23. sz. előterjesztés)
A Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2013. évi beszámolója
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (42 sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (30 sz. előterjesztés)
Beszámoló az Állami Számvevőszék 2013. évben végzett önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzésével kapcsolatban kiadott Intézkedési Terv végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (46. sz. előterjesztés) + (egységes szerkezetű rendelet)+Kiegészítés
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 23/2013. (VI.28.), 30/2013. (IX.27.) és a 40/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (55. sz. előterjesztés) + (egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (54. sz. előterjesztés)
Javaslat az emeltszintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés megvalósítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (47. sz. előterjesztés)
Javaslat a 203516 Hrsz-ú természetben 1213 Budapest, Kondor utca 49. szám alatti ingatlan vételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (56. sz. előterjesztés)
Javaslat a 441/2013. (VII.18.) Kt számú határozat alapján önkormányzati tulajdonba került 202788/69 hrsz-ú, 209927 hrsz-ú, 210039 hrsz-ú ingatlanok kezelőjének kijelölésére és a 209961/8 hrsz-ú ingatlan kezelőjének kijelölésére és hasznosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (48. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI., Szent István út 234. számú ingatlan új kezelőjének kijelölésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (52. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működtetett óvodákba és iskolákba járó szigetszentmiklósi gyermekek és tanulók többletköltségeinek finanszírozására vonatkozó keretmegállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (53. sz. előterjesztés)
Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal megállapodás kötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 33. pontja: (50. sz. előterjesztés)
Javaslat az árvízi védekezés után felmerült költség viselésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 34. pontja: (49. sz. előterjesztés)
Javaslat magyarországi túlélők felkutatására Liszicsanszkban
Előterjesztő: Pákozdi József képviselőZárt ülés:

Napirend-tervezet 35. pontja:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselőinek vagyonnyilatkozatainak ellenőrzése


Budapest, 2014. március 03.

 

                                                                                                                               Pákozdi József s.k.
                                                                                                                      elnök

"