2014.01.17. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2014. február 11. kedd, 14:56
"

      M E G H Í V Ó


a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2014. január 17-én (péntek) 11,30 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó rendkívüli ülésére

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (3. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület belterület 210235/3. hrsz. (II. Rákóczi Ferenc út – Károli Gáspár u.) alatt felvett 9163 m2 alapterületű és a 210671/36. hrsz. (Tejút u  Rakéta u.) alatt felvett 4993 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan eladására kiírt pályázat érvényességének és eredményességének megállapításáról, valamint a nyertes pályázat kihirdetéséről, és a fenti ingatlanok tulajdonjogának adásvétel, illetőleg csere jogcímén történő átruházása tekintetében kötendő megállapodás megkötéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (2. sz. előterjesztés)
Javaslat a II. Rákóczi Ferenc út 73. szám alatti földrészlet földgázellátására vonatkozó megállapodás költségét jóváhagyó 668/2013. (X.25.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (5. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (6. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (7. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2013. évi fapótlásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: (8. sz. előterjesztés)
Javaslat 18+2 személyes busz beszerzésére Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatala részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Budapest, 2014. január 17.

 

        Pákozdi József s.k.
         elnök

"