2013.11.26. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2013. november 22. péntek, 16:54
"

      M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2013. november 26-án (kedden) 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (347. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (322. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (350. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete ………/(………..) önkormányzati rendelete a Helyi Építészeti- Műszaki Tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (352. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002/III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (346. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (333. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 23/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelettel, valamint a 30/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (334. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (325. sz. előterjesztés)
Javaslat óvodavezetői megbízásokra vonatkozó intézkedésekre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (348. sz. előterjesztés)
Javaslat a 185/2013. (IV.25.) Kt. és 272/2013.(V.31.) Kt. (Támogatások nyújtására vonatkozó) határozatok módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (337. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (349. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program elnevezésű projekt ESZA tartalmát segítő „Együttműködési Megállapodások” módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (358. sz. előterjesztés)
Javaslat Kétoldali Ifjúsági kulturális programok támogatására (IFJ-GY-13-D) elnevezésű pályázaton történő részvételre. valamint a pályázattal kapcsolatos együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (355. sz. előterjesztés)
Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében megépítendő 20x40 méteres műfüves futballpályához szükséges önerő biztosításra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (340. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (331. sz. előterjesztés)
Javaslat a Katona József Általános Iskola villamoshálózatának felújítására hozott határozatok által biztosított előirányzatok maradványösszegének visszahelyezésére a céltartalékba
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


 
Napirend-tervezet 16. pontja: (332. sz. előterjesztés)
Javaslat karácsonyi díszkivilágításra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (335. sz. előterjesztés)
Javaslat többletfeladatokhoz és soron kívüli felújítási feladat elvégzéséhez pótelőirányzat biztosítására a Csepeli Városkép Kft. számára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (336. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel Kapuja program keretében megvalósuló Ady E. út 13-15. Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (338 sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 209/2013.(IV.25.) Kt. számú határozatának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (341. sz. előterjesztés)
Javaslat a 1211 Budapest Kossuth Lajos utca 76. szám alatti 143 m2 alapterületű helyiség térítésmentes átmeneti használatba adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (342. sz. előterjesztés)
Javaslat a 200878 helyrajzi számú ingatlan (Akácfa utca 20.) vagyoni besorolásának megváltoztatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (343. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program során beszerzett eszközök átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (344. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület belterület 205920/4. hrsz. (Toboz u.) és a Budapest XXI. kerület belterület 205922. hrsz. (Mély u.) alatt felvett ingatlanok eladására kiírt pályázat eredménytelenségének magállapításáról és kihirdetéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (345. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jedlik Oktatási Stúdió részére ingyenes terembérlet használat engedélyezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (357. sz. előterjesztés)
Javaslat inkubátor megvásárlására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (326. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatási szerződés aláírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (327. sz. előterjesztés)
Javaslat a Mederyk Szolgáltató Bt-vel történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (328. sz. előterjesztés)
Javaslat HPV elleni védőoltási program előkészítésére
 Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (329. sz. előterjesztés)
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (330. sz. előterjesztés)
Javaslat helyiségbérleti szerződés aláírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (320. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évi ellenőrzésekről szóló tájékoztató jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (321. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 33. pontja: (359. sz. előterjesztés)
Javaslat volt önkormányzati intézményi munkavállaló (Cserháti Tiborné) adósságának leírására
Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 34. pontja: (323. sz. előterjesztés)
Javaslat „Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Környezetvédelmi Programja 2013-2018” elnevezésű program elfogadására
Előterjesztő: Nagyné Bácskay Nóra főépítész

 

Napirend-tervezet 35. pontja: (354. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. I. féléves munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 36. pontja: (353. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 37. pontja:
Egyebek

 

Zárt ülés:


Napirend-tervezet 38. pontja: (339. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás bérleti jogának meghosszabbítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 39. pontja: (351 sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás bérleti kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 


Budapest, 2013. november 22.

 

        Pákozdi József s.k.
         elnök

"