2013.11.25. Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság

2013. november 22. péntek, 16:40
"

 M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. november 25-én (hétfőn) 17 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a
POHI Nagytanácsterme (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)


Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (324. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (339. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás bérleti jogának meghosszabbítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (351 sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás bérleti kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja:
Javaslat méltányossági kérelem elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja:
Javaslat versenytárgyalási felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (347. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelt módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (322. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (350. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete ………/(………..) önkormányzati rendelete a Helyi Építészeti- Műszaki Tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend-tervezet 9. pontja: (333. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 23/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelettel, valamint a 30/2013(IX.27.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (334. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (325. sz. előterjesztés)
Javaslat óvodavezetői megbízásokra vonatkozó intézkedésekre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (355. sz. előterjesztés)
Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében megépítendő 20x40 méteres műfüves futballpályához szükséges önerő biztosításra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (340. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (332. sz. előterjesztés)
Javaslat karácsonyi díszkivilágításra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (336. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel Kapuja program keretében megvalósuló Ady E. út 13-15. Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (341. sz. előterjesztés)
Javaslat a 1211 Budapest Kossuth Lajos utca 76. szám alatti 143 m2 alapterületű helyiség térítésmentes átmeneti használatba adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (342. sz. előterjesztés)
Javaslat a 200878 helyrajzi számú ingatlan (Akácfa utca 20.) vagyoni besorolásának megváltoztatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (357. sz. előterjesztés)
Javaslat inkubátor megvásárlására
Előterjesztő: Morovik Attila

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (326. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatási szerződés aláírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (327. sz. előterjesztés)
Javaslat a Mederyk Szolgáltató Bt-vel történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (328. sz. előterjesztés)
Javaslat HPV elleni védőoltási program előkészítésére
 Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (329. sz. előterjesztés)
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (359. sz. előterjesztés)
Javaslat volt önkormányzati intézményi munkavállaló (Cserháti Tiborné) adósságának leírására
Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (323. sz. előterjesztés)
Javaslat „Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Környezetvédelmi Programja 2013-2018” elnevezésű program elfogadására
Előterjesztő: Nagyné Bácskay Nóra főépítész

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (354. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. I. féléves munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (előterjesztés )
Javaslat a gyermekétkeztetés szociális támogatására felhasználható keretösszegek megállapításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (előterjesztés )
Javaslat az óvodák nyári nyitva tartási rendjére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (előterjesztés )
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Lakásügyi Bizottsága 127/2006. (IX.12.)  számú határozatának visszavonására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (előterjesztés )
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 180/2007. (V.22.), 181/2007.(V.22.), 182/2007.(V.22.), 187/2007.(V.22.), valamint a 193/2007.(V.22.) számú határozatainak visszavonására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (előterjesztés )
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 224/2010. (VI.28.), valamint a 225/2010.(VI.28.) számú határozatainak visszavonására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (előterjesztés )
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 440/2007. (XI.23.),  445/2007. (XI.23.), 446/2007. (XI.23.), 448/2007. (XI.23.), 452/2007.(XI.23.), 464/2007.(XI.23.), 467/2007.(XI.23.), valamint a 468/2007.(XI.23.) számú határozatainak visszavonására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (előterjesztés )
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 270/2008. (VI.30.), 260/2008. (VI.30.), valamint a 396/2008. (X.13.) számú határozatainak visszavonására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató


Napirend-tervezet 33. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2013. november 22.

 

 


         Tenk András s.k.
                  elnök

 

"