2013.11.11. Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság

2013. november 08. péntek, 13:40
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. november 11-én (hétfőn) 07.15 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ZÁRT ülésére, melynek helyszíne a
POHI Kistanácsterme (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

 


Zárt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (319. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás bérleti jogának biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 


Budapest, 2013. november  8.

 

 


         Tenk András s.k.
                  elnök

 

"