2013.10.18. Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság

2013. október 16. szerda, 11:04
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. október 18-án (péntek) 8 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

 

Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (előterjesztés)
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű bérbeadására irányuló „Versenytárgyalási felhívás” kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Zárt ülés:


Napirend-tervezet 2. pontja:
Javaslat a szociális lakáspályázaton meghirdetett Károli Gáspár u. 22. fsz. 7. lakásra hozott határozat visszavonására és új nyertes megállapítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

 

Budapest, 2013. október 16.

 


         Tenk András s.k.
                  elnök

 

"