2013.10.01. Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2013. szeptember 30. hétfő, 17:46
"

 M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2013. október 1-jén (kedden) 14,30 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)

tartandó rendkívüli ülésére

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (299. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület belterület 200878 hrsz. alatt felvett 2052 m? alapterületű (természetben: Budapest, XXI. Akácfa u. 20.) „kivett bölcsőde” megjelölésű ingatlan eladásával összefüggő döntéshozatalra, valamint 200959/13 és a 200879 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének térítésmentes használatának engedélyezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 2. pontja: (297. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület belterület 209600/1. hrsz. alatt felvett 1339 m? alapterületű (természetben: Budapest, XXI. Kossuth L. u. 22.) „kivett vendéglő” megjelölésű ingatlan 620/1339-ed tulajdoni hányada eladásával összefüggő döntéshozatalra

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 3. pontja: (300. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület belterület 208076/1. hrsz. alatt felvett 7976 m? alapterületű (természetben: Budapest, XXI. Széchenyi u. 89-91.) kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan 1050/7976-od tulajdoni hányada eladásával összefüggő döntéshozatalra

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 4. pontja: (298. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület Kossuth Lajos u. 115. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban 201736/21. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan felújítási munkáinak terveztetésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Budapest, 2013. szeptember 30.

 

                                                                                              Pákozdi József s.k.

                                                                                                          elnök

"