2013.09.24. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2013. szeptember 20. péntek, 15:36
"

                                                              M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2013. szeptember 24-én (kedden) 17 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)

tartandó ülésére

 

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (267. sz. előterjesztés)

Javaslat néhai Svercsics József az önkormányzat saját halottjává nyilvánítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (262. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályairól

Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (265. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (258. sz. előterjesztés)

Javaslat az idegenforgalmi adó kivetésének a Fővárosi Önkormányzat részére történő átengedésére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (249. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatalával kötendő, a Kerületi Hivatal által használt infokommunikációs eszközök használatával kapcsolatos költségek viseléséről szóló megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (273. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatalával kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

  

Napirend-tervezet 7. pontja: (250. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

 Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (248. sz. előterjesztés)

Javaslat települési értéktár létrehozásáról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (254. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programmal kapcsolatos határozat visszavonására 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (271. sz. előterjesztés)

Javaslat a Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonában lévő, az „Akácfa utcai kiserdőben” elhelyezett felszerelések és berendezések haszonkölcsönbe vételére 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (276. sz. előterjesztés)

Javaslat Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” elnevezésű pályázaton történő részvételre 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (268. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatások nyújtására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (269. sz. előterjesztés)

Javaslat 5.000.000,-Ft összeg elkülönítésére a Pető Intézet támogatására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (274. sz. előterjesztés)

Javaslat a DHK Zrt. és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadásáa

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (270. sz. előterjesztés)

Javaslat „a természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium” elnevezésű projekt megvalósítását segítő együttműködési megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (272. sz. előterjesztés)

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. évi folytatásához

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (261. sz. előterjesztés)

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Czibulyáné Szonday Szilvia képviselő

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (260. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Strandfürdőre kiírt pályázat alapján történő üzemeltetésre

Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (255. sz. előterjesztés)

Javaslat az Ady projekt keretében az Árpád utcában megépített kutyafuttató vagyonkezelésbe adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (253. sz. előterjesztés)

Javaslat megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához használatba adott helyiség átalakítási munkáinak finanszírozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (259. sz. előterjesztés)

Javaslat komposztálási program folytatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (266. sz. előterjesztés)

Javaslat út- és járdaépítési és csapadékvíz csatorna építési munkák megvalósítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (257. sz. előterjesztés) + FEB határozat

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Alapító Okirat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (251. sz. előterjesztés)

Javaslat a 104/2013. (II.28.) Kt. számú határozat (Csepelen megrendezni kívánt „Pacha Fesztivál”-lal kapcsolatos döntés meghozatalára) végrehajtási határidejének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (252. sz. előterjesztés)

Javaslat rendszámfelismerő rendszer telepítésére a kerületben

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (263. sz. előterjesztés)

Javaslat központi 24 órás ügyelet közbeszerzési pályázatának lebonyolítására és a meglévő feladat-ellátási szerződések feltételes felmondására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 27. pontja

Egyebek

  

Budapest, 2013. szeptember 20.

 

Pákozdi József sk.

 elnök

"