2013.05.15. Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság

2013. május 13. hétfő, 10:10
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. május 15-én (szerda) 17 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

 


Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja:  (előterjesztés )
Javaslat Budapest feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terve véleményezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 


Budapest, 2013. május 10.

 


         Tenk András s.k. 
                  elnök

"