2013. 04. 22. Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság

2013. április 19. péntek, 15:28
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. április 22-én (hétfő) 17 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)


Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (112. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 2. pontja: (107. sz. előterjesztés)
Javaslat Csiki Ferencné lakáshasználó részére határozott idejű bérleti szerződés biztosítására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend 3. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Nyílt ülés:

Napirend 4. pontja: (111. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelet intézményvezetői (igazgatói) megbízására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 5. pontja: (87. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi rendőrségi értékelő jelentésének megtárgyalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 6. pontja: (95. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Építészeti-Műszaki Tervtanács („Csepeli Tervtanács”) rendelet alkotásáról
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

Napirend 7. pontja: (99. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Településképi bejelentési eljárás és településképi kötelezés rendelet alkotásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 Napirend 8. pontja: (91. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Településképi véleményezési eljárás rendelet alkotásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 9. pontja: (98. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 10. pontja: (115. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról szóló 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 11. pontja: (94. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2012. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 12. pontja: (93. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2012. évi pénzmaradvány felhasználására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 13. pontja: (90. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 14. pontja: (103. sz. előterjesztés)
Javaslat a Levegő Munkacsoport pályázatához történő csatlakozásra vonatkozó szándéknyilatkozat jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 15. pontja: (85. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Tóth Bence úszó részére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend 16. pontja: (110. sz. előterjesztés)
Javaslat szolgálati lakások pályázatának kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 17. pontja: (82. sz. előterjesztés)
Javaslat jogszabály alapján kötelező közérdekű munka feltételeinek biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 18. pontja: (92. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat (TIESZ) és a Humán Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) további üzemeltetésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 19. pontja: (101. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat által működtetett iskolákban tanulók támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 20. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Javaslat az Erdei Óvodák, a Gyermeksziget Óvoda és a Szivárvány Óvoda megszüntető okiratának kiadására, valamint óvodák alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 21. pontja: (114. sz. előterjesztés)
Javaslat a 106/2013. (II.28.) Kt. számú határozat kiegészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 22. pontja: (előterjesztés )
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 23. pontja
Egyebek


Budapest, 2013. április 19.

 


         Tenk András s.k.
                  elnök

"