2013. 04. 23. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2013. április 19. péntek, 15:21
"

 M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2013. április 23-án (kedden) 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére


Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja: (111. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelet intézményvezetői (igazgatói) megbízására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 2. pontja: (87. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi rendőrségi értékelő jelentésének megtárgyalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 3. pontja: (86. sz. előterjesztés)
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Budapest XXI. Kerületi Rendőrkapitánysággal
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 4. pontja: (95. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Építészeti-Műszaki Tervtanács („Csepeli Tervtanács”) rendelet alkotásáról
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

Napirend 5. pontja: (99. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Településképi bejelentési eljárás és településképi kötelezés rendelet alkotásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 6. pontja: (91. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Településképi véleményezési eljárás rendelet alkotásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 7. pontja: (98. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 8. pontja: (115. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról szóló 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 9. pontja: (97. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 10. pontja: (94. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2012. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 11. pontja: (93. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2012. évi pénzmaradvány felhasználására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 12. pontja: (90. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 13. pontja: (102. sz. előterjesztés)
Javaslat a Teller Ede szobor elkészítésére vonatkozó szerződés elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 14. pontja: (103. sz. előterjesztés)
Javaslat a Levegő Munkacsoport pályázatához történő csatlakozásra vonatkozó szándéknyilatkozat jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 15. pontja: (104. sz. előterjesztés)
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesülettel
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 16. pontja: (105. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program elnevezésű projekt ESZA tartalmát segítő „Együttműködési Megállapodások” elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 Napirend 17. pontja: (88. sz. előterjesztés)
Javaslat a 290/2012. (V.24.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 18. pontja: (106. sz. előterjesztés)
Javaslat a Határon túli magyarok állampolgárságának megszerzésére és egyéb programok támogatására az Asociatia FIDEM Egyesületen keresztül
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 19. pontja: (96. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Kerületi utánpótlás sportcsoport díjak havi rendszerességgel (10 hónap)” történő támogatására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XXI. Kerület Tankerületén keresztül
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 20. pontja: (89. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Fut a Csepel” családi sport- és egészségnap támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 21. pontja: (85. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Tóth Bence úszó részére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend 22. pontja: (110. sz. előterjesztés)
Javaslat szolgálati lakások pályázatának kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 23. pontja: (82. sz. előterjesztés)
Javaslat jogszabály alapján kötelező közérdekű munka feltételeinek biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 24. pontja: (84. sz. előterjesztés)
Javaslat könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 25. pontja: (83. sz. előterjesztés)
Javaslat a Rendőrkapitányság használatából sebességmérő készülék visszavételének engedélyezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 26. pontja: (92. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat (TIESZ) és a Humán Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) további üzemeltetésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 27. pontja: (101. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat által működtetett iskolákban tanulók támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 Napirend 28. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Javaslat az Erdei Óvodák, a Gyermeksziget Óvoda és a Szivárvány Óvoda megszüntető okiratának kiadására, valamint óvodák alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 29. pontja: (114. sz. előterjesztés)
Javaslat a 106/2013. (II.28.) Kt. számú határozat kiegészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 30. pontja: (109. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

Napirend 31. pontja: (108. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2013. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

Napirend 32. pontja: (100. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 33. pontja:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselőinek vagyonnyilatkozatainak ellenőrzése

Napirend 34. pontja
Egyebek


Budapest, 2013. április 19.

 

 

Pákozdi József sk.
               elnök

"