2013.03.28. Humánerőforrás és Fenntarható Fejlődés Bizottság

2013. március 25. hétfő, 16:40
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. március 28-án (csütörtök) 8,15 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

 

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja:
Javaslat versenytárgyalási felhívásra beérkezett költségelvű lakáspályázatok eredményhirdetésére
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató, Csepeli Városgazda Zrt.


Nyílt ülés:

Napirend 3. pontja: (előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 457/2009.(XI.05.) számú határozatát módosító 126/2010.(V.10.) számú határozatának visszavonására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató, Csepeli Városgazda Zrt.

 

Napirend 4. pontja: (előterjesztés )
Javaslat „Szociális bérlakás-pályázat” kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 


Budapest, 2013. március 26.

 


         Tenk András s.k.
                  elnök

"