2013. 02. 26. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2013. február 22. péntek, 15:09
"

 M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2013. február 26-án (kedden) 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére

 

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (24. sz. előterjesztés) + egységes szerkezet
Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 2. pontja: (33. sz. előterjesztés) + melléklet
Rendelettervezet a Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 9/1997. (IV.22.) Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 3. pontja: (39. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 4. pontja: (47. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 5. pontja: (26. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 6. pontja: (28. sz. előterjesztés) + egységes szerkezet
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 29/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 7. pontja: (27. sz. előterjesztés) + egységes szerkezet
Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 8. pontja: (23. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározásáról szóló 11/2007. (III.26.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 9. pontja: (44. sz. előterjesztés) + egységes szerkezet
Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 10. pontja: (25. sz. előterjesztés)
Javaslat dupla üstös mozgó tábori főzőkészülék elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 11. pontja: (35. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programmal kapcsolatos egyes határozatok visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 12. pontja: (34. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program Konzorciumi Együttműködési Megállapodása módosulásának elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 13. pontja: (38. sz. előterjesztés)
Javaslat Kiss János altb. u. 53-59. társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész biztosítására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

Napirend 14. pontja: (45. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Közterület-felügyelet intézményvezetői (igazgatói) pályázatának kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 15. pontja: (32. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. felügyelő bizottsági ügyrendjének elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 16. pontja: (21. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére bérlőkijelölési jog ismételt biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 17. pontja: (40. sz. előterjesztés)
Javaslat háromszoros bérlőkijelölési jog ismételt biztosítására a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére a Budapest XXI. Kerület Kossuth Lajos u. 114. VIII/49. szám alatti ingatlanra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 18. pontja: (46. sz. előterjesztés)
Javaslat a Páskom utca közvilágításának kiépítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 19. pontja: (41. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 708/2012. (XII.13.) számú határozatának visszavonására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 20. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Javaslat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 21. pontja: (22. sz. előterjesztés)
Javaslat óvodavezetői pályázatok meghirdetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 22. pontja: (36. sz. előterjesztés)
Javaslat óvodák önállóan működő költségvetési státuszának megszüntetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 23. pontja: (42. sz. előterjesztés)
Javaslat a bölcsődék nyári nyitva tartására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 24. pontja: (37. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 25. pontja
Egyebek

Budapest, 2013.  február  22.

Pákozdi József sk.
               elnök

"