2013.01.29. Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság

2013. január 25. péntek, 12:43
"

M E G H Í V Ó

 

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. január  29-én (kedd) 17 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

ZÁRT ülés:

 

Napirend 1. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Budapest, 2013. január 25.


         Tenk András s.k.
                  elnök

"