2012.09.25. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2012. szeptember 21. péntek, 14:04
"

 

 

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2012. szeptember 25-én (kedd) 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére


Napirend 1. pontja: (252. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tátika-Napsugár Óvoda óvodavezetői megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 2. pontja: (254. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az állatok tartásáról szóló 34/2000. (XI.22.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 3. pontja: (258. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet közterületen kivágott fás szárú növények pótlásáról és pénzbeni megváltásáról szóló 38/2009. (X.20.) Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 4. pontja: (271. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel és 25/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 5. pontja: (270. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2012. évi költségvetés első félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 6. pontja: (274. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal állományában foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók bérének rendezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 7. pontja: (256. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására a Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 8. pontja: (257. sz. előterjesztés)
Javaslat „Egy tanár regőséneke” című verseskötetek vásárlására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 9. pontja: (264. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására a Csepel Diáksport Egyesület részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 10. pontja: (265. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására a Csepeli Német Önkormányzat részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 11. pontja: (266. sz. előterjesztés)
Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 12. pontja: (263. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére 213/2012. (V.03.) Kt. határozattal kiírt 2012. évi pályázati felhívásra benyújtott pályázatok tárgyában hozott 301/2012. (V.24.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 13. pontja: (262. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Gyártelep fejlesztési stratégiájának elkészítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 14. pontja: (    . sz. előterjesztés)
Javaslat a DHK Zrt. és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 15. pontja: (269. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programhoz kapcsolódó kiegészítő forrás biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 16. pontja: (268. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programhoz kapcsolódó Rehabilitációs Megbízási Szerződés módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 17. pontja: (272. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetői állásának pályáztatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 18. pontja: (255. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. évi folytatásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 19. pontja: (267. sz. előterjesztés)
Javaslat az állam által 2013. január 1-jén fenntartásra átvett közoktatási intézmények működtetésének biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 20. pontja: (259. sz. előterjesztés)
Javaslat a jelenleg önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények további fenntartására irányuló szándék kinyilvánítására
Előterjesztő: Dobák István frakcióvezető-helyettes

Napirend 21. pontja: (273. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kerületi Diáksport rendezvények lebonyolításának, és a sporteszközök beszerzésének támogatás nyújtásának felhasználási határidejének meghosszabbítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 22. pontja: (275. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági ügyrendjének elfogadásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 23. pontja: (276. sz. előterjesztés)
Javaslat Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjának emelésére
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

Napirend 24. pontja: (    . sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel újjáépítése 300. évfordulójára tervezett programok, rendezvények, kiadványok költségeinek céltartalékból történő finanszírozására II.
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

Napirend 25. pontja: (261. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatala V-B-007/00581-18/2012. számú határozatának végrehajtásával összefüggő döntésekre (Bp. XXI. 214247/2. hrsz alatti és a 200073 hrsz-hez csatolt terület)
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 26. pontja: (253. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2012/2013. tanév indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 27. pontja: (   . sz. előterjesztés)
Javaslat a HPV elleni védőoltási program előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 28. pontja: (260. sz. előterjesztés)
Javaslat egészségügyi ellátással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 29. pontja: (    . sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 30. pontja
Egyebek

 

Budapest, 2012. szeptember 21. 

 

Pákozdi József
             elnök sk.

"