2012.08.28. Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság

2012. augusztus 23. csütörtök, 10:20
"


M E G H Í V Ó

2012. augusztus 28-án (kedd) 16 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

 

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja:
Javaslat rendkívüli élethelyzet fennállása miatti lakáscsere-igény kielégítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 2. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 3. pontja: (helyszíni kiosztású anyag)
Szociális bérlakás-pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Werner Péter Csepeli Városgazda Zrt. vezérigazgató

Napirend 4. pontja: (244. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetői feladatainak ellátására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 5. pontja: (241. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Budapest, 2012. augusztus 27.


        

         Tenk András s.k.
                  elnök

 

"