2012.06.26. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2012. június 22. péntek, 13:57
"

      M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2012. június 26-án (kedden) 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére

Napirend-tervezet 1. pontja: (190. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (185. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (188. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (197. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a tiltott, közösségellenes magatartásokról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (189. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete …/2012. (…) önkormányzati rendelete
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a születéshez, a nagykorúsághoz és a 100. év betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról szóló 9/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (182. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 29/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (181. sz. előterjesztés)
Javaslat gyermektartásdíj megelőlegezése jogcímen keletkezett behajthatatlan fizetési kötelezettségek elengedésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 8. pontja: (180. sz. előterjesztés)
Javaslat kártérítés összegének kifizetéséhez előirányzat biztosítására a Polgármesteri Hivatal részére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 9. pontja: (186. sz. előterjesztés)
Javaslat oktatási, nevelési intézmények zászlózására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (187. sz. előterjesztés)
Javaslat Európai Uniós pályázaton való részvételre (tematikus hálózatok építése Csepel és testvérvárosai között)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (184. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Sakk Kultúra Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (179. sz. előterjesztés)
Javaslat a 601/3/2003. (XI.25.) Kt. számú határozat visszavonására, a 200201/1. hrsz. alatti közterület elnevezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (191. sz. előterjesztés)
Javaslat a Katona J. u. 54-58. (208940/1. hrsz.) ingatlannal összefüggő jogi probléma rendezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (183. sz. előterjesztés)
Javaslat a Siemens Zrt-vel kötendő megállapodásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (195. sz. előterjesztés)
Javaslat az Erdei Óvodák óvodavezetői állásának meghirdetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (198. sz. előterjesztés)
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a nyári napközis táborhoz
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (192. sz. előterjesztés)
Javaslat alapító okirat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (193. sz. előterjesztés)
Javaslat ellátási szerződések megújítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (194. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi egészségügyi alapellátási tevékenységet megbízási szerződéssel végzők szerződéseinek felülvizsgálatára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 20. pontja: (196. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi II. féléves munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 21. pontja: (    . sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 22. pontja: (előterjesztés )
Javaslat a 2011. évi önkormányzati vagyonváltozás Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi bizottsági értékeléséhez
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző
 
Napirend-tervezet 23. pontja:
Egyebek


Budapest, 2012. június 22. 

 

 

 

Pákozdi József sk.
                 elnök

"