2012. 05. 22. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2012. május 18. péntek, 15:43
"

   

  M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2012. május 22-én (kedden) 16.30 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (147. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőjére vonatkozó javaslat támogatására, illetve a 2011. évi rendőrségi értékelő jelentés tárgyalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (150. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (157. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (143. sz. előterjesztés)
Javaslat jogi lépések megtétele a „számvitel rendjének” megsértése miatt
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő, PEÜB elnök

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (163. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzattal kapcsolatos büntető eljárások átláthatóvá tételére
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (159. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2012. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (149. sz. előterjesztés)
Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (153. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Fut a Csepel” családi sport-, és egészségnap támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (154. sz. előterjesztés)
Javaslat az OVI-FOCI, OVI-SPORT programmal kapcsolatos határozatok visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (152. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (156. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (151. sz. előterjesztés)
Javaslat működési támogatás elosztására a csepeli egyházak részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (164. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli diákok színházlátogatásának anyagi támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (155. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (145. sz. előterjesztés)
Javaslat a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. kezdeményezésére a 202788/6 helyrajzi számú földrészlegen elhelyezett gázelosztó vezeték és nyomásszabályozóval kapcsolatos vezetékjog alapításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (158. sz. előterjesztés)
Javaslat a normatív útépítési támogatásból megvalósuló útépítések összegeinek ÁFA változás miatti módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (146. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola további működtetésével kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (144. sz. előterjesztés)
Javaslat intézményvezetők megbízására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (148. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási intézmény elhelyezésének vizsgálatára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (140. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tátika-Napsugár Óvoda óvodavezetői állására kiírt pályázat feltételeinek módosítására (a 216/2012. (V.03.) Kt. számú határozat visszavonására)
Előterjesztő:Morovik Attila alpolgármester 

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (160. sz. előterjesztés)
Javaslat a Szárcsa Általános Iskola, az Erdei Óvodák és a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (162. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi feladat – ellátási előszerződések megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 Napirend-tervezet 23. pontja: (161. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága feladatellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (141. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester 

 

Napirend-tervezet 25. pontja:(    . sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja
Egyebek


Budapest, 2012. május 18.


Pákozdi József s.k.
        elnök

"