Dátumváltozás! - 2012. 05. 02. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2012. április 20. péntek, 15:44
"

 M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2012. május 2-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (100. sz. előterjesztés)
Javaslat a 209969 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos testületi döntésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (105. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a születéshez, nagykorúsághoz és a 100. életév betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (102. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közművelődési feladatairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (108. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városkép Kft-vel kötendő közművelődési megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (96. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatala V-B-004/00173-1/2012. számú javaslatával összefüggő döntéshozatalra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (112. sz. előterjesztés+melléklet)
Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi éves beszámolójának elfogadására és a 2011. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (99. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója részére kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (107. sz. előterjesztés)
Javaslat peres eljárás megszüntetésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (98. sz. előterjesztés)
Javaslat magasabb vezetői pályázat érvénytelenné nyilvánításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (110. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Dr. Filip Tamás- Kő, papír, olló című kötetének kiadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11 pontja: (109. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Vermes Miklós szobor állítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (97. sz. előterjesztés)
Javaslat döntés meghozatalára a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és területek bérleti díj emelése tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (111. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2012. évi pályázati kiírásra
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (106. sz. előterjesztés)
Javaslat Tátika-Napsugár Óvoda óvodavezetői állásának meghirdetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (104. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola és Központi Műhely, a Karácsony Sándor Általános Iskola, a Hétszínvirág Óvoda, az Erdősor-Festő Utcai Óvoda, a Kádár Katalin Óvoda és a Tátika-Napsugár Óvoda alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (95. sz. előterjesztés)
Javaslat a 69/2012. (II.23.) és a 70/2012. (II.23.) Kt. számú határozatok módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (101. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja
Egyebek

 


Budapest, 2012. április 20.


Pákozdi József s.k.
                   elnök

"