2012. 03. 26. Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság

2012. március 23. péntek, 15:38
"

 

M E G H Í V Ó

2012. március 26-án (hétfőn) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 


Zárt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (59. sz. előterjesztés)
Javaslat ápolási díj ügyében született másodfokú határozattal szemben indított per tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (64. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 3. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja:
Javaslat jogcím nélküli lakáshasználók jogviszonyának rendezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja:
Javaslat versenytárgyalási felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt.

Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 6. pontja: (58. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (60. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Építészeti - Műszaki Tervtanács („Csepeli Tervtanács”) rendelet alkotásáról
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

Napirend-tervezet 8. pontja: (69. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

Napirend-tervezet 9. pontja: (65. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csikó sétány és a Gyimesi utca közvilágításának fejlesztésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (62. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatosan felmerült kötelezettségekhez szükséges forrás biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (előterjesztés )
Javaslat „Szociális bérlakás-pályázat” kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (előterjesztés )
Javaslat a bölcsődék nyári nyitva tartására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (előterjesztés )
Javaslat a gyermekétkeztetés szociális támogatására felhasználható keretösszegek megállapításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 4/2010.(I.18.)SZLEB sz. határozatának módosítására
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt.

Napirend-tervezet 15. pontja: (70. sz. előterjesztés)
Javaslat Göncz Kinga, Tabajdi Csaba EP-képviselők, valamint Andor László uiós biztos, nem kívánatos személynek nyilvánítása Bp. XXI. kerületben
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend-tervezet 16. pontja: (66. sz. előterjesztés)
Javaslat önkormányzati félretájékoztatás megszüntetésére és helyreigazítására
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

Napirend-tervezet 17. pontja: (67. sz. előterjesztés)
Javaslat képviselői iroda biztosítására
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

Napirend-tervezet 18. pontja: (68. sz. előterjesztés)
Javaslat kormányhivatali javaslat megvitatására
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

Napirend-tervezet 19. pontja
Egyebek


Budapest, 2012. március 23.
 

                                                                                               Tenk András s.k.
                                                                                                        elnök

 

 

"