2012.02.21. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2012. február 17. péntek, 14:49
"

M E G H Í V Ó
a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2012. február 21-én (kedden) 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére


Napirend előtt:
Tájékoztató – Ellenőri jelentés a CSEVAK Zrt. vezetői beosztású munkavállalóinak javadalmazásáról
Előterjesztő: dr. Szabó József CSEVAK Zrt. FEB-tag

Zárt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Javaslat „CSEPEL SZOLGÁLATÁÉRT” díj adományozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 2. pontja: (44. sz. előterjesztés)
Javaslat pályázati önrész biztosítására és a 735/2011. (X.27.) Kt. számú határozat visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (    . sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a 2012. évi költségvetésről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (    . sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.25.) Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (41. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (36. sz. előterjesztés)
Javaslat a képviselő-testületi ülések nyilvánosságának kiszélesítésére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend-tervezet 7. pontja: (35. sz. előterjesztés)
Javaslat a 22/2012. (I. 26.) Kt. határozat kiegészítésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 8. pontja: (45. sz. előterjesztés)
Javaslat „az Önkormányzat 2012. évi kiemelt céljainak meghatározására”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (40. sz. előterjesztés)
Javaslat határon túli magyar lakta területek megismerésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (46. sz. előterjesztés)
Javaslat a 18/2012. (I.26.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (38. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata CSVÉSZ 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendeletének felülvizsgálata az „L4” intenzív lakóterületek keretövezeteire vonatkozóan
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (37. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület, Vénusz utca 13. és Szabadság utca 19-21. szám alatti helyiségek vagyonkezelésének Oktatási Szolgáltató Intézménytől a CSEVAK Zrt. vagyonkezelésébe adására, valamint a Kossuth Lajos utca 61. és a Templom utca 32. szám alatti alagsori irodahelyiségek vagyonkezelésének a CSEVAK Zrt-től az Oktatási Szolgáltató Intézmény vagyonkezelésébe adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (42. sz. előterjesztés)
Javaslat a 1214. Budapest, Kossuth Lajos utca 117/A. szám alatti ingatlan Polgármesteri Hivatal kezelésébe adásához
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (39. sz. előterjesztés)
Javaslat személyi döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (33. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás visszavonására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (48. sz. előterjesztés)
Javaslat járóbeteg-szakellátási kapacitás átcsoportosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (34. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nevelési Tanácsadó intézményvezetői pályázat kiírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (32. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák 2012. szeptemberében indítható első osztályainak meghatározására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (    .  sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 20. pontja:
Egyebek

Budapest, 2012. február 17.


Pákozdi József
             elnök sk.

 

"