2012. 01. 24. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2012. január 20. péntek, 15:25
"

M E G H Í V Ó
a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2012. január 24-én (kedden) 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (6. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kék Általános Iskola igazgatói megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (10. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (9. sz. előterjesztés)
Javaslat közterület Kapisztrán Szent Jánosról történő elnevezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (18. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Birkózó Club utánpótlás nevelésének támogatási hozzájárulásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (17. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (19. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (11. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Dél-Pesti ILCO Egyesület részére
Előterjesztő: Szuhai Erika fogyatékosügyi tanácsnok

Napirend-tervezet 8. pontja: (23. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tamariska-domb területén lévő természeti értékek felmérésére
Előterjesztő: Tenk András képviselő

Napirend-tervezet 9. pontja: (13. sz. előterjesztés)
Javaslat informatikai feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításához előirányzat biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (12. sz. előterjesztés)
Javaslat a Közterület-felügyeleti Csoport engedélyezett létszámának emelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (8. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére bérlőkijelölési jogot biztosító 866/2011. (XII.15.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (22.  sz. előterjesztés)
Javaslat  a támogató szolgáltatás finanszírozási szerződésének aláírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (21.  sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozó közalkalmazotti létszám meghatározására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (4.  sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények alkalmazottai részére történő bérkiegészítés kifizetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (5.  sz. előterjesztés)
Javaslat intézményvezetői pályázatok meghirdetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (20.  sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat és a Csepeli Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (7.  sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény alapító okiratának és mellékleteinek, valamint a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (16.  sz. előterjesztés)
Javaslat ellátási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (14.  sz. előterjesztés)
Javaslat megállapodások megkötésére a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 20. pontja: (   .  sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 21. pontja: (előterjesztés)
Beszámoló a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 29/2011.(XI.17.)PEÜB és a 30/2011.(XI.17.)PEÜB határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:  dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 22. pontja: (előterjesztés)

Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2012. I. féléves munkatervére
Előterjesztő:  Pákozdi József bizottsági elnök

Napirend-tervezet 23. pontja:
Egyebek

 


Budapest, 2012. január 20.

                                                                                                                           Pákozdi József sk.
                                                                                                                                     elnök

"