2011. 12. 13. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2011. december 12. hétfő, 15:25
"

M E G H Í V Ó
a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2011. december 13-án (kedden) 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére

 


Napirend-tervezet 1. pontja: (340. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (336. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (343. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (348. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a parkolásról és a parkolóépítés pénzbeni megváltásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (339. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 37/2007. (XI.27.) Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (338. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének egyes helyi adókról szóló rendeletére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (328. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (327. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998. (XII.15.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (341. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (347. sz. előterjesztés)
Javaslat „Támogatás nyújtása a Kapisztrán Szent János emlékműhöz”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 11 pontja: (346. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium fizika eszközeinek bővítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (330. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel Csillagtelep, Központi Park felújítása tárgyában kötött vállalkozási szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (344. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Rehabilitációs Megbízási Szerződés a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programhoz” című szerződés módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (337. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Zrt. és az Oktatási Szolgáltató Intézmény között a javítási-karbantartási feladatok ellátása tárgyában 2012. évre kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (342. sz. előterjesztés)
Javaslat döntés meghozatalára a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. által bérelt helyiségek bérleti díj emelése tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (324. sz. előterjesztés)
Javaslat egyszeres bérlőkijelölési jog ismételt biztosítására a Budapesti Rendőrfőkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága részére a Budapest XXI. kerület Nap u. 10-12. 01. lph. 10/37. szám alatti ingatlanra
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (325. sz. előterjesztés)
Javaslat köznevelési megállapodás előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (326. sz. előterjesztés)
Javaslat hozzájárulás megadására a Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskolában sportosztály indításához
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (335. sz. előterjesztés)
Javaslat a 339/2011. (V.26.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 20. pontja: (333. sz. előterjesztés)
Javaslat HPV elleni védőoltások támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 21. pontja: (332. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményében meleg étkezésre használható utalvány elfogadásának bevezetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 22. pontja: (334. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény és a Csepeli Szociális Szolgálat által kötendő megállapodásra
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 23. pontja: (331. sz. előterjesztés)
Javaslat a gyermekjóléti feladatokról szóló ellátási szerződések megújítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 24. pontja: (345. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. I. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 25. pontja: (   . sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 26. pontja:
Egyebek

 


Budapest, 2011. december 12.


                                                                                                                          Pákozdi József sk.
                                                                                                                                  elnök

"