2011. 10. 25. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2011. október 21. péntek, 08:38
"

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2011. október 25-én (kedden) 17 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. fszt. 5.)

tartandó alakuló ülésére

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja:
Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság ügyrendjére
Előterjesztő:  Pákozdi József bizottsági elnök

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (269. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (272. sz. előterjesztés)
Javaslat ideiglenes szabadtéri jégpálya létesítésére és üzemeltetésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (271. sz. előterjesztés)
Javaslat bűnelkövető elfogásában közreműködő rendőr jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (270. sz. előterjesztés)
Javaslat „Támogatás nyújtására alapítvány részére”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (267. sz. előterjesztés)
Javaslat a Népművészeti és Kézműves Óvoda attika panel elmozdulás helyreállítási és homlokzati hőszigetelési munkáira
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (266. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Piac beruházásaira vonatkozó üzleti terv alapítói jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (265. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának 2012. évi megállapítására
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (264. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (262. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat bírálóbizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (263. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2011/2012. tanév indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (268. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi, illetve fogászati alapellátás végzésére irányuló megbízási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (275. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kerek Világ Óvodába járó gyermekek elhelyezésére, és a következő nevelési években jelentkező óvodai férőhely-kapacitás biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (274. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja:
Javaslat a 2010. évi önkormányzati vagyonváltozás Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsági értékeléshez
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 16. pontja:
Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2011. II. féléves munkatervére
Előterjesztő:  Pákozdi József bizottsági elnök

 

Napirend-tervezet 17. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2011. október 25.

 

                                                                                                            Pákozdi József sk.
                                                                                                                     elnök

"