2011. 10. 24. Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság

2011. október 19. szerda, 15:48
"

M E G H Í V Ó

2011. október 24-én (hétfő) 17.00 órai

tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

ZÁRT ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: (259. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (260. sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorúak támogatása ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (261. sz. előterjesztés)
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja:
Versenytárgyalási felhívásra beérkezett pályázatok eredményhirdetése
Előterjesztő: CSEVAK Zrt.


NYÍLT ülés:

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (269. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (267. sz. előterjesztés)
Javaslata Népművészeti és Kézművel Óvoda attika panel elmozdulás helyreállítási és homlokzati hőszigetelési munkáira
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (262. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat bírálóbizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (263. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2011/2012. tanév indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (264. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (265. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának 2012. évi megállapítására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató, CSEVAK Zrt.

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (268. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi, illetve fogászati alapellátás végzésére irányuló megbízási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja:  
Javaslat a 144/2010.(V.18.)SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja:  
Javaslat a Vermes Miklós Általános Iskola Házirendjének és a Csepel Galéria Művészetek Háza Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja:
EgyebekBudapest, 2011. október 24.

                                                                                                                   Tenk András s.k.
                                                                                                                          elnök

"