2011. 09. 28. Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2011. szeptember 26. hétfő, 15:05
"


M E G H Í V Ó

az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság
2011. szeptember 28-án (szerda) 17.00 órai
tartandó ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I/5)

 

Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (206. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az anyakönyvi események szolgáltatási díjairól szóló 6/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (231. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (235. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (223. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a helyi rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen rehabilitáció megvalósításáról szóló 29/2009. (IX.22.) Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (222. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 15/2008. (V.15.) Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (226. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (209. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 23/2009. (VI.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (208. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X.21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (213. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (236. sz. előterjesztés) – Gazdasági Program 2011-2014.
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Programjára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (214. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2012. évi fasorfenntartási feladat finanszírozásának kötelezettség vállalására
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató


Napirend-tervezet 12. pontja: (242. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Zrt. pénzügyi és vagyoni helyzetéről szóló jelentéseinek elfogadására a Csepeli Piac Kft. beolvadásával összefüggésben
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (207. sz. előterjesztés)
Javaslat képviselő-testületi állásfoglalásra a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosítására érkezett kormányhivatali észrevételre
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (240. sz. előterjesztés)
Javaslat intézkedések megtételére a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosítására érkezett Kormányhivatali észrevétel kapcsán
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (228. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. nevének és működési formájának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (216. sz. előterjesztés)
Javaslat az Alfa Rehabilitációs Non-Profit Kft. és a Lux-Rehab Non-Profit Kft. óvadék megfizetése alól való mentessége iránti kérelme elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (237. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat intézményeinek használatában lévő gépjárműpark korszerűsítésére, illetve az elhasználódott gépjárművek lecserélésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (215. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2006609/3 hrsz. 800/2671 tulajdoni hányada, a 2006609/4 hrsz., 2006609/5 hrsz. Budapest XXI. kerület Csillag utca, a 200094 hrsz. Budapest XXI. kerület Tindódi utca – Murányi utca és a 208491/5 hrsz. Budapest XXI. kerület Deák Ferenc tér 1. alatt nyilvántartott ingatlanok vagyonkezelésbe történő adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (225. sz. előterjesztés)
Javaslat egyszeres bérlőkijelölési jog ismételt biztosítására a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére a Budapest XXI. Kerület Kossuth Lajos u. 170. X. 49. szám alatti ingatlanra
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (233. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitáció című pályázat Támogatási Szerződéséhez szükséges határozatok meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (224. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége megszüntetésével kapcsolatos döntéshozatalra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (227. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2011. évi költségvetés első félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (234. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Hírmondó kétheti megjelentetésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (232. sz. előterjesztés)
Javaslat az 540/2011. (VI.30) Kt. és 541/2011. (VI.30) Kt. számú határozatok módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (241. sz. előterjesztés)
Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés – 2010. év
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (210. sz. előterjesztés)
Javaslat a 695/2010. (XII.16.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (230. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (212. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjéről szóló szabályzata jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (218. sz. előterjesztés)
Javaslat a Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2012-2014. jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (238. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi folytatásához
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (219. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (217. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kék Általános Iskola Igazgatói állás kiírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 33. pontja: (211 sz. előterjesztés)
Javaslat hozzájárulás megadására a Jedlik Ányos Gimnáziumban sportosztály valamint természettudományos tagozat indításához
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 34. pontja: (229. sz. előterjesztés)
Javaslat „Biztonságosan közlekedni egy életúton” közlekedésbiztonsági és oktató program támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 35. pontja: (     sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 36. pontja:
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság 2011. II. féléves munkatervére
Előterjesztő: Balogh Ernő bizottsági elnök

 

Napirend-tervezet 37. pontja:
Egyebek

 


Budapest, 2011. szeptember 26.


                                                                                                                           Balogh Ernő s.k.
                                                                                                                             bizottsági elnök

"
Utoljára frissítve: 2015. augusztus 31. hétfő, 23:40