2011.09.27. Fenntartható Fejlődés Bizottsága

2011. szeptember 23. péntek, 16:39
"

Meghívó 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2011. szeptember 27-én (kedden) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. I. emelet 5.) tartandó ülésére.

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (231. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (235. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (223. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a helyi rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen rehabilitáció megvalósításáról szóló 29/2009. (IX.22.) Kt. számú rendelet módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (222. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 15/2008. (V.15.) Kt. számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (226. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. számú rendelet módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (236. sz. előterjesztés) – Gazdasági Program 2011-2014.

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Programjára

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (207. sz. előterjesztés)

Javaslat képviselő-testületi állásfoglalásra a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosítására érkezett kormányhivatali észrevételre

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 8. pontja: (240. sz. előterjesztés)

Javaslat intézkedések megtételére a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosítására érkezett Kormányhivatali észrevétel kapcsán

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (215. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2006609/3 hrsz. 800/2671 tulajdoni hányada, a 2006609/4 hrsz., 2006609/5 hrsz. Budapest XXI. kerület Csillag utca, a 200094 hrsz. Budapest XXI. kerület Tindódi utca – Murányi utca és a 208491/5 hrsz. Budapest XXI. kerület Deák Ferenc tér 1. alatt nyilvántartott ingatlanok vagyonkezelésbe történő adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (227. sz. előterjesztés)

Beszámoló a 2011. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester 

Napirend-tervezet 11. pontja:

Egyebek

 

Budapest, 2011. szeptember 23.

 

 Zupkó János sk.

   bizottsági elnök

                                                                                   

"