2011.09.26. Humánerőforrás Bizottság

2011. szeptember 23. péntek, 16:30
"


M E G H Í V Ó


a Humánerőforrás Bizottság
2011. szeptember 26-án (hétfőn) 18.00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében tartandó ülésére
(1211 Bp. Szent Imre tér 10. fszt. 5.)

ZÁRT ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (221. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (220. sz. előterjesztés)
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (239 sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorú támogatásának ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek és otthonmegőrző szolgáltatás iránti kérelem elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja:
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester


NYÍLT ülés:

Napirend-tervezet 6. pontja: (235 sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (226. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (209. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 23/2009. (VI.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (208. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X.21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (213. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (236. sz. előterjesztés) – Gazdasági Program 2011-2014.
Javaslat XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Programjára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (227. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2011. évi költségvetés első félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (210. sz. előterjesztés)
Javaslat a 695/2010. (XII.16.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (230. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (212. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjéről szóló szabályzata jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (218. sz. előterjesztés)
Javaslat a Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2012-2014. jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (238. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi folytatásához
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (219. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (217. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kék Általános Iskola Igazgatói állás kiírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 20. pontja: (211 sz. előterjesztés)
Javaslat hozzájárulás megadására a Jedlik Ányos Gimnáziumban sportosztály valamint természettudományos tagozat indításához
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 21. pontja: (229 sz. előterjesztés)
Javaslat „Biztonságosan közlekedni egy életúton” közlekedésbiztonsági és oktató program támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 22. pontja:
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű bérbeadására irányuló „Versenytárgyalási felhívás” kiírására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

Napirend-tervezet 23. pontja:
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Kossuth Lajos utca 103. sz. Társasház (1212 Budapest, Kossuth Lajos utca 103.) az ÖKO-Program keretében történő támogatása vonatkozásában hozott 313/20009.(VII.13.)SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 24. pontja:
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 25. pontja:
Javaslat a Humánerőforrás Bizottság 2011. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Szuhai Erika elnök

Napirend-tervezet 26. pontja:
Egyebek

 

 

 


                          Szuhai Erika s.k.
                                  bizottsági elnök

"