2011. 09. 26. Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság

2011. szeptember 21. szerda, 09:02
"


M E G H Í V Ó
a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság
2011. szeptember 26-án (hétfőn) 16.30 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. 5.)
 tartandó ülésére

 


Napirend-tervezet 1. pontja:
Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:
Javaslat Gazdasági Beszámoló elfogadására, az Egészségügyi Szolgálat 2011. I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja:
Javaslat sürgősségi ügyelet problematikájának megoldására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja:
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Szakmai Programjának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja:
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja:
Javaslat Gazdasági Beszámoló elfogadására a Csepeli Szociális Szolgálat 2011. I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 7. pontja:
Tájékoztató a szociális és egészségügyi ellátó rendszer változásairól
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja:
Javaslat ágazati szintű intézményi szakmai és szervezeti hatékonysági vizsgálatok elfogadásáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja:
Javaslat ágazati szintű stratégiai terv kidolgozására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja:
Javaslat a 2011. június 16-án elfogadásra került Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása alapján a Családtámogatási Iroda létrehozására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja:
Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság 2011. II. féléves munkatervére
Előterjesztő: Pákozdi József bizottsági elnök

 

Napirend-tervezet 12. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2011. szeptember 19.

 

 

 


                                                                                                             Pákozdi József sk.
                                                                                                                      elnök

"