2011.06.29. Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2011. június 24. péntek, 16:41
"

 


Meghívó

az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2011. június 29-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel
tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I./5.)


Zárt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (169. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 2. pontja: (176. sz. előterjesztés)
Javaslat intézményvezetők megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (183. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (167. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011/2012-es tanév előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (165. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kerek Világ Óvoda elhelyezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (178. sz. előterjesztés)
Javaslat oktatási ágazati intézmények alapító okiratainak módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (168. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (177. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Gazdasági – szervezeti intézkedési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (179. sz. előterjesztés)
Javaslat a szociális és gyermekvédelmi feladatokról szóló ellátási szerződések megújítására és módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (181. sz. előterjesztés)
Javaslat társasházak SZMSZ-ének törvényességi felülvizsgálatára, ahol az Önkormányzatnak min. 10% tulajdonrésszel rendelkezik
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend-tervezet 11. pontja: (187. sz. előterjesztés) MUNKAANYAG
Javaslat ingyenes közmű és egyéb vagyon tulajdonjog átruházásának felülvizsgálata 2006. évre vonatkozó Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentés alapján
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend-tervezet 12. pontja: (184. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Cigány Önkormányzattal kapcsolatos támogatási döntésre
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (182. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEPP TV műszaki fejlesztésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (173. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési megállapodás, valamint Önkormányzati lakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó megállapodás megkötésére Budapest XXI. kerületi rendőrkapitánysággal
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (186. sz. előterjesztés)
Javaslat a 40/2011. (I.27.) Kt. számú határozatban a közfoglalkoztatási feladatokhoz kapcsolódó költségek pénzügyi fedezetének felhasználására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (174. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, Oktatási Szolgáltató Intézmény által fenntartott HPY-214 frsz. autóbusz értékesítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (185. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény által ellátott karbantartási-hibaelhárítási feladatok átadására a CSEVAK Zrt. részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (171. sz. előterjesztés)
Javaslat településrendezési szerződés felmondására, tulajdonosi hozzájárulás visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (172. sz. előterjesztés)
Javaslat bűnelkövető elfogásában közreműködő rendőr jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 20. pontja: (180. sz. előterjesztés)
Javaslat sportcélú támogatásokra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 21. pontja: (170. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 22. pontja: (166. sz. előterjesztés)
Javaslat az „Európai Mobilitási hét” eseménysorozathoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 23. pontja: (175. sz. előterjesztés)
Javaslat a Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 24. pontja: (   . sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 25. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2011. június 24.

 

 

                                                                                                                     Balogh Ernő
                                                                                                                  bizottsági elnök

"