2011.06.27. Fenntartható Fejlődés Bizottsága

2011. június 24. péntek, 16:30
"

Meghívó

 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2011. június 27-én (hétfőn) 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 

  

Napirend-tervezet 1. pontja: (183. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) Kt. rendelet módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (181. sz. előterjesztés)

Javaslat társasházak SZMSZ-ének törvényességi felülvizsgálatára, ahol az Önkormányzatnak min. 10% tulajdonrésszel rendelkezik

Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (187. sz. előterjesztés) MUNKAANYAG!!!

Javaslat ingyenes közmű és egyéb vagyon tulajdonjog átruházásának felülvizsgálata 2006. évre vonatkozó Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentés alapján

Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (171. sz. előterjesztés)

Javaslat településrendezési szerződés felmondására, tulajdonosi hozzájárulás visszavonására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (175. sz. előterjesztés)

Javaslat a Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja:

Egyebek

 

Budapest, 2011. június 24.

 

 

 Zupkó János sk.

                                                                                                                        bizottsági elnök

"